Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestuurlijke reilen en zeilen van de Bachdag. Zij zorgen voor financieringen en leggen hierover verantwoording af aan subsidiegevers en andere instanties. 

De werkgroep Bachdag Amersfoort is verantwoordelijk voor de organisatie van de Bachdag. Bestuur en werkgroep werken nauw samen.

De werkgroep Bachdag Amersfoort houdt zich bezig met het daadwerkelijk organiseren van de dag en alles wat daaromheen speelt. Zij doet dit in opdracht en in nauwe samenwerking met het bestuur van de Stichting Bachdag. 

De betrokkenheid van het comité van aanbeveling is voor de stichting Bachdag Amersfoort van zeer grote waarde en we vinden het een eer dat deze prominente personen hun naam aan ons tweejaarlijks muziekfestival willen verbinden. Zij dragen de muziek van Bach in samenhang met de cultuur in de stad Amersfoort een warm hart toe.